TOUR HÀ GIANG- CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN
Ngày khởi hành: Thứ 6 hàng tuần
Thời gian: 3 ngày 2 đêm