HA NOI CITY TOUR
Ngày khởi hành: Hằng ngày
Thời gian: Tour 1 ngày